Verified by 365id™
effektiv id-säkerhet

Verified by 365id är ett komplett id-säkerhetssystem som stoppar identitetsbedrägerier. På bara några få sekunder verifieras id-handlingens äkthet. Verified by 365id passar alla verksamheter som kräver någon form av identitetskontroll. Systemet verifierar körkort, pass och id-kort, det är enkelt att använda och personalens utbildningsbehov minimeras. Du abonnerar på Verified by 365id till en låg månadskostnad där en 365id Scanner ingår. För att minimera förändringar i kassaprocessen rekommenderas en 365id Scanner per kassa.

image_tracker2_small

Vilket körkort, pass eller ID-kort användes?

I brottsutredningar kring identitetsbedrägerier har det tidigare saknats spårbarhet till vilken id-handling som använts vid ett specifikt tillfälle. Verified by 365id ger dig möjlighet att ta reda på vilken identitetshandling som använts vid ett id-bedrägeri.

I abonnemanget Verified by 365id™ ingår:

• 365id Scanner™ Scannar körkort, pass och id-kort samt kontrollerar deras äkthet

• Systemfunktioner:

  • Verifierar id-handlingars äkthet
  • Lagrar bilderna för spårbarhet vid bedrägerier
  • Hög datasäkerhet och i enlighet med svenska lagar
  • Support och installationsstöd

 icon_tracker

365id Scanner™

365id Scanner placeras i verksamheter där id-handlingar används. På några få sekunder tar den högupplösta bilder av körkort, pass eller id-kort, kontrollerar dess äkthet och återkopplar. 365id Scanner läser samtliga godkända identitetshandlingar, är enkel att använda och kräver endast internetuppkoppling och strömanslutning. För att minimera förändringar i kassaprocessen rekommenderas en 365id Scanner vid varje kassa.

icon_confirm

365id Confirm

Med en avancerad verifieringsanalys verifierar 365id Confirm snabbt id-handlingens äkthet. Samtliga svenska id-handlingar såsom körkort, pass och id-kort kan idag verifieras. Implementering av utländska id-handlingar pågår.

icon_traceability

365id Traceability

Verified by 365id lagrar bild på den använda id-handlingen i 12 månader vilket skapar spårbarhet till vilken identitetshandling som användes. Med hjälp av 365id Traceability kan polisen erhålla en bild på den aktuella id-handlingen vid en brottsutredning.

icon_security

365id Security

Verified by 365id hanterar personuppgifter vilket ställer höga krav på teknisk och organisatorisk säkerhet. 365id:s hantering sker i enligt med svenska lagar och med en hög datasäkerhet.

icon_support_small

365id Support

Support och installationsstöd ingår. Din personal får support kl 07-22, 365 dagar om året.